KADRA PEDAGOGICZNA PM10

 

Zatrudnia 15 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i dużych kompetencjach.:

 

*      13 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie

*      2 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe

*         7 nauczycieli dyplomowanych,

*         2 nauczycieli mianowanych

*         5 nauczycieli kontraktowych

W przedszkolu zatrudniony jest; logopeda, psycholog i terapeuta. 

18 osób stanowi personel administracyjno-obsługowy. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia zajęć z:

  • rytmiki
  • gimnastyki korekcyjnej
  • języka angielskiego
  • zajęć logopedycznych
  • religii

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe:

  • nauka gry w szachy

Raz w miesiącu odbywają się koncerty umuzykalniające prowadzone przez Agencję Kulturalno-Usługową „ARTOS”.