Kadra Przedszkola Miejskiego Nr 10

DYREKTOR

mgr Violetta Stawicka - nauczyciel dyplomowany

wicedyrektor

mgr Patrycja Wójcik  nauczyciel mianowany

Nauczyciele:

mgr Marzena Mleczko – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Stojanowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Sieruga – nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Gruszka - nauczyciel mianowany

mgr Sandra Pietrzykowska – nauczyciel mianowany

mgr Paulina Terczyńska – nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Dobies- nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Grajper – Tuszyńska- nauczyciel mianowany

mgr Patrycja Wleklak- nauczyciel kontraktowy

mgr Anita Białkiewicz- nauczyciel kontraktowy

mgr Marzena Rysiak– nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Pietrasik- nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Bujanowska

 

mgr Małgorzata Labuhn – nauczyciel religii

mgr Agnieszka Szczeglik - nauczyciel dyplomowany logopeda

mgr Joanna Brożek– pedagog specjalny

mgr Magda Bartyzel- psycholog

mgr Justyna Szmigiel- nauczyciel języka angielskiego