Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na lata 2018 – 2020

1.5 MBPobierz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Komunikat – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

37 KBPobierz

Wzór formularza Niebieska Karta

Wzór formularza Niebieska Karta

368 KBPobierz
Osoba w przedszkolu odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta; jest nauczyciel Agnieszka Szczeglik , gabinet logopedyczny – pokój nr 34, w godz. 7: 30 – 11: 30.