Funkcję inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim nr 10  w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: inspektorochronydanych@pm10kg.pl