Położenie Przedszkola Miejskiego nr 10

 Budynek:
- rok budowy 1983

Grunty:
- działka oznaczona  numerem 3/13 obręb 13, działka nr 2/3 obręb 13, działka 2/4 obręb 13,

działka 70/10 obręb 12, działka 70/9 obręb 12, przy ulicy Okopowej 4 w Kołobrzegu
o całkowitej powierzchni - 5731m2